Skip to main content

Rainwinner

Wateroverlast:
In 2009 stond ik vanuit mijn woning machteloos toe te kijken hoe onze tuin volliep met hemelwater. In het begin maakte ik mij zorgen om het gazon en de planten. Niet lang daarna om de meubels en het houten parket in de woning.

Water te kort
Een paar maanden daarna hadden we te maken met een lange periode van droogte en stond ik mijn tuin, tegen mijn principe in, te bewateren met drinkwater. Op het moment dat de droogte aanhield gold er een sproeiverbod en had ik een probleem.

Regenwater voor planten
Regenwater wordt ‘zacht water’ genoemd omdat het geen kalk bevat. Daardoor groeien planten beter en bloeien ze langer en uitbundiger met regenwater dan met leidingwater.

Vanuit eigen ervaring en passie is de ‘Rainwinner’® ontstaan.
Dat alles was voor mij aanleiding om op zoek te gaan naar een passend opslagmiddel. Een regenton was te klein en na het plaatsen van een ondergrondse tank moest ik mijn hele tuin weer opnieuw gaan aanleggen.

Na geen passende oplossing gevonden te hebben, ben ik er zelf één gaan bedenken. Dat was het begin van de ‘regenwaterschutting’, de Rainwinner. Een veilig, slim, multifunctioneel inzetbaar, modulair opgebouwd opslagsysteem voor hemelwater.