Skip to main content

ICT Maatwerk

ICT Maatwerk biedt arbeidsmatige dagbesteding op ICT-gebied aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onze medewerkers werken vanuit hun bijzondere talenten, met persoonlijke begeleiding op maat, met als doel een bijdrage leveren in de maatschappij.

De werkruimtes zijn ingericht als een modern kantoor. Er wordt gewerkt in een gestructureerde omgeving aan verschillende ICT vraagstukken, van vormgeving tot programmeren. Wij ontwikkelen websites en verzorgen onderhoud aan websites voor klanten. Onze visie is dat de medewerkers het grootste aandeel hebben in de ontwikkeling van websites. Afhankelijk van de doelen, kunnen medewerkers ook betrokken worden in het contact met de klant.

We leveren maatwerk op het gebied van ICT naar hun klanten maar ook, nog belangrijker, richting hun medewerkers. Zo kunnen verschillende medewerkers dezelfde doelen hebben, maar heeft eenieder een eigen aanpak nodig om deze doelen te bereiken. Hierin wordt geanticipeerd op de wensen en begeleidingsbehoefte van de medewerker.

Meer van ICT Maatwerk